E D O V A L D E

Elamumaa Harku vallas, Kütke külas

Müüa kinnistu Harku vallas, Kütke külas, Tutermaa-Vääna ja Kumna-Vääna teede ristumiskohal 1,14ha, katastritunnus 19801:012:0224. Kena privaatne koht, hajaasustuspiirkond, hästi ligipääsetav. Keila-4,6km, Tallinn-22km. Maatükk on siilukujuline, laiemast otsast 25m, kitsamast 10m. Hoonetele sobib Kumna-Vääna teega piirnev laiem osa, mis on kõrgem ja kus kasvab põõsastik ja mõningad puud. Siilu kitsama osa saaks ära kasutada näit. põllumajanduslikel eesmärkidel. Harku Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste alusel on krundile lubatud ehitada üks kahe korteriga elamu ja kuni kaks abihoonet. Vastavalt pr. tingimustele on võimalik rajada oma puurkaev ja lokaalne kanalisatsioon (ühtse kanalisatsioonivõrgu rajamine planeerimisel). Elekter krundi piiril.Projektiga seotud failid

Pärna V.jpg -

Pärna 5 asukoht.png -

lääne harjumaa.jpg -Tagasi

www.edovalde.ee Kõik õigused kaitstud © 2006-2022 Kontakt
Veebilehest Toeta heategu